מי צריך בודק שכר ומתי

בודק שכר, מסייע בבדיקות והתאמות החברה בנושאי שכר כמו משכורות, תשלומי ספקים, יתרות וחובות החברה כמו גם נושאים פיננסיים שהחברה מצויה בהם. ומי צריך איש מקצוע כזה? במאמר זה, נבחן את הדברים.

מי צריך בודק שכר ומתי

כל עסק, בין אם הוא עסק גדול או קטן, צריך שיהיה לו את אנשי המקצוע האיכותיים ביותר בענייני השכר. לא פעם אנחנו מוצאים עסקים שהמצב הכלכלי בהם לא הכי טוב שיש. זה אומר, בדרך כלל, שאין להם בודק שכר מתאים.

מה עושה בודק שכר?

בודק שכר, הוא אדם אשר רושם פעולות עסקיות מטעם ארגון, מדווח על ביצועי החברה להנהלה ומוציא דוחות כספיים. להלן, מספר דוגמאות לסוגי העסקאות בהן בודק שכר עשוי להיות מעורב:

  • הוצאת חשבונית ללקוחות הכרוכה ברישום מכירה וחיוב
  • קבלת חשבונית מספקים, הכרוכה ברישום הוצאה
  • הוצאת תלושי שכר או תשלום שכר לעובדים הכרוך ברישום הוצאה והזרמת מזומנים
  • התאמה של דוח בנק, מה שכנראה מייצר התאמות לחשבון המזומן

תפקיד בודק שכר

בנוסף לרישום העסקאות, תפקידו של בודק שכר הוא להפיק מספר דוחות. הנה כמה מהן לדוגמא:

דוחות כספיים מופקים לבעלי או מפעילי עסקים וכן למלווים ולנושים אחרים. הדוחות הכספיים, כוללים את דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרימי מזומנים.

דוחות הנהלה מופקים לצוות ההנהלה. הדוחות מותאמים מאוד לצרכים של כל ישות, ועשויים לכסות נושאים כמו מכירות של קווי מוצרים מסוימים, חקירות של שונות בעלויות, החזרות מכירות וניתוח של שעות נוספות שנגרמו.

למי מפיקים דוחות מס?

דוחות מס, מונפקים למספר גופים ממשלתיים. הדוחות, מספקים פירוט לגבי הסכומים ששולמו עבור מיסי הכנסה, ארנונה, מיסי מכירה, מיסי שימוש במתקנים מסוימים וכדומה.