סופר סתם – דברים שלא ידעתם

כמו שכלל האלמנטים בבתי הכנסת הקדושים אינם כוללים ריהוט מוסדי שגרתי ופשוט, כך סופר סתם הוא לא סופר 'סתמי' כפי שזה אולי נשמע מהמילה…

סתם אלו הם למעשה ראשי תיבות.

סת"ם – ספרי תורה, תפילין, מזוזות.

את שלושת הדברים הללו יכול לכתוב רק סופר סת"ם שלמד את ההלכות הקשורות לכתיבה נכונה של אותם כתבי הקודש, הוא יודע איך יש לכתוב כל אותו ואות והיכן למקם את התגים בכל אחת מהן. הוא אמור לכתוב את הדברים על קלף מיוחד אשר עשוי מעור של פרה והכתיבה מתבצעת באמצעות דיו מיוחד. סופר הסתם כותב באמצעות קסת מיוחדת אשר אף היא מותאמת למטרה הקדושה והנעלה.

אותיות בתורה

בתורה הקדושה ישנן 304,805 אותיות.

בכל עמוד של ספר התורה יש לכתוב 42 שורות.

את ספר התורה אמור לכתוב סופר סת"ם שהוא ירא שמים וגם מומחה לכתיבה.

בטרם יתחיל סופר הסת"ם במלאכתו, עליו ללמוד 4,000 הלכות המיוחדות דווקא לנושא זה.

כמה זמן אורך לכתוב ספר תורה?

אז נראה כי בימינו, עם היכולות החדשות ואפשרויות הדפוס המתקדמות, ניתן להוציא ספר תורה תוך דקות ספורות, אז חשוב לדעת שלא! ספר התורה נכתב בימינו בדיוק כפי שהוא היה נכתב על ידי משה רבינו לפני מעל ל3,000 שנה. על פי רוב אורכת הכתיבה של ספר התורה משך שנה שלמה. חשוב לדעת כי אם חסרה ולו אות אחת בספר התורה או שיש בה אות אחת מעוותת, הרי שספר התורה נפסל לחלוטין.

ספר התורה נכתב אות אחת אות, תג אחר תג, בעבודה ידנית מדויקת. כל אות נכתבת על ידי הנוצה והדיו המיוחדים למטרה זו.

זו הסיבה כי ספר תורה הוא מוצר יקר כל כך גם מהבחינה הכספית, מעבר לערך המיוחד שכולנו יודעים כי יש לתורה.

טוב לי תורת פיך –

מאלפי זהב וכסף!

לצורך כתיבת ספר תודה כמו גם תפילין ומזוזות, יש לפנות אל סופר סת"ם ירא שמים אשר אפשר יהיה לסמוך עליו כי הוא יבצע את המלאכה בצורה הכי מדויקת ללא שיבושים ולו באות אחת. להתייעצות ומידע נוסף ניתן להיכנס לאתר של הוד והדר ארונות קודש.

כי גם בתפילין וגם במזוזות, אות חסרה או מעוותת פוסלת את הכול.