נקודות זיכוי והחזרי מס

שוויה של כל נקודת זיכוי בשנת 2020 הוא 219 ₪. מי שאמור לקבל נקודת זיכוי אחת לאורך כל השנה זכאי לזיכוי מס בסך כ – 2.600 ₪.

חשבי השכר אמורים להוריד שווי זה מסך המס החודשי באופן קבוע. אך לא אחת מתגלה שחשבי השכר לא הפחיתו את השווי של נקודת הזיכוי מתוך כלל המס החודשי ולכן לאורך כל השנה עובד זה שילם מס ביתר בסך כ – 2,600 ₪ .

נקודות זיכוי 

משרד האוצר החליט להעניק נקודת זיכוי על פי קריטריונים מסוימים לשכירים במשק. לדוגמה, נקודת זיכוי לכל אישה, לאדם אשר משלם מזונות לגרושתו ולילדיו, מי שיש לו ילד נכה והוא סמוך לשולחנו, אנשי מילואים אשר משרתים ימים רבים במהלך השנה, סטודנטים ועוד.

כל מי שלא מממש את מלוא נקודות הזיכוי אשר מגיעות לו, משלם מס בסכומים שהם מעבר לסכום שנקבע לו בהתאם לגובה שכרם ולמדרגות המס.

החזרי מס 

שכירים רבים נוכחו לדעת כי בעת ביצוע החישובים החודשיים נפלו טעויות אנוש רבות, או נוצרו מצבים שבהם החישוב של המס מלכתחילה היה שגוי כיוון שהעובד לא עבד כשכיר לאורך 12 חודשים אלא במקצתם הוא לא עבד, או עבר למקום עבודה אחר בשכר בגובה אחר.

כדי להגיע למסקנה אם קיים החזר מס או לא, יש לחשב על פי ההנחיות של מס הכנסה את המס שאמור האדם לשלם מול המס ששילם בפועל.

לתחשיב זה מוסיפים את ההכנסות מביטוח לאומי בגין קצבאות, דמי אבטלה או דמי לידה וגם את ההוצאות המוכרות כמו תרומות, תשלום כספים לביטוח חיים, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות ועוד. 

בתחשיב רואים אם נוצר החזר מס. 

קראו על החזרי מס לאמהות טריות בלינק https://www.taxfinance.co.il/tax-refund-for-new-mothers