על תכנון אורבני ותב"ע

החוק בישראל קובע ייעוד מפורט לכל קרקע בעוד הרשות המקומית מהווה גורם מפקח. כאשר מדובר בשטחים עירוניים יש לרשות המקומית את הזכות לקבוע האם ניתן יהיה להקים על שטח מסוים בניין עם 4 קומות או מגדל מגורים יוקרתי עם 40 קומות. הגדרת אפשרויות הבנייה בכל אזור נקבעת בהתאם למאפיינים תוך הגנה על הסביבה ועל האינטרסים של תושבי העיר הנוכחיים והעתידיים. 

תכנון אורבני נכון חיוני לשמירת המשאבים הסביבתיים והבטחת איכות חיים. הרשות המקומית נדרשת לנהל את ההתיישבות העירונית ולוודא שמספר התושבים בכל אזור אכן תואם את התשתיות הקיימות. התכנון האורבני הכרחי למניעת מצבים בהם צפיפות פוגעת באיכות החיים של התושבים ואף מסכנת אותם. 

מה חשוב שתדעו על תב"ע?

הפירוש של תב"ע (תכנית בניין עיר) הוא למעשה מסמך שמגדיר ומסדיר את השימוש בקרקע מסוימת בצורה חוקית. התב"ע היא המקום בו אתם תוכלו לגלות מהו הייעוד של הקרקע ואלו מבנים אפשר להקים עליה. החוק בישראל אינו מאפשר ביצוע שיניים במקרקעין ללא קבלת אישור מפורש מהרשות המקומית בעוד האישור ניתן על ידי וועדה שבוחנת את התכנון העירוני כולו ומחליטה בהתאם. התב"ע מורכבת משני חלקים עיקריים: תשריט ותקנון. התשריט הוא מסמך גרפי שמפרט את מפת השטח. 

מתי דרוש שינוי נקודתי בתב"ע?

כל פרויקט בנייה מתחיל בבחינת התכנית העירונית וקבלת אישורים בהתאם. לרוב, האדריכל הוא זה שמטפל בקבלת האישורים בעבור הדיירים כך שהם אינם נחשפים למונחים המקצועיים. בהעדר אישור חוקי לא ניתן יהיה לקבל היתרי בנייה והפרויקט כולו נמצא בסיכון. לא כדאי יהיה להתחיל בפרויקט בנייה או לרכוש שטח עירוני מסוים מבלי תכנון אורבני ומבלי לבדוק תחילה את ההגדרה שלו בתכנית העירונית ואת תנאי הבנייה. כאשר ההגדרה בתב"ע אינה תואמת את התכנית שלכם יש להגיש בקשה לשינוי נקודתי ולהמשיך בפרויקט רק לאחר שמתקבל האישור המיוחל.