מחיקת תיק פלילי לפני הוצאת תעודת יושר

חוק המרשם הפלילי, אשר נקבע בשנת 1981, מסדיר את ניהול מאגר האינפורמציה הפלילית במדינת ישראל. החוק קובע נהלים בהיבט של זמן ההתיישנות ומחיקה של התיק הפלילי, אשר חלה על סוגי המרשם השונים. החוק קובע מה יהיה רשאי לקבל אינפורמציה פלילית על אדם ומהי התקופה לאחר שנגמרו ההליכים שנגדו. כל עוד האינפורמציה אינה התיישנה, הינה גלויה בקרב הרבה אנשים. לאחר שהיא מתיישנת ובמהלך מחיקת התיק הפלילי, האינפורמציה עשויה להיות גלוי בקרב מעט גורמים. הזמן של מחיקת תיק פלילי הינו זמן אשר נמנה עם סיום התקופה של התיישנות אשר במהלכה האינפורמציה הפלילי חשופה בקרב הרבה אנשים ונשארת לעיונם של מעט גורמים.

 

מחיקת תיק פלילי לפני הוצאת תעודת יושר

מתאפשרת מחיקה של תיק פלילי בנסיבות שלהלן –

  • * פרוצדורה בה הוענק צו בהתאם לסעיף עשרים ושש לחוק הנוער.
  • * רישום פלילי בשל ביצוע עבירה על ידי קטין שעוד לא בן ארבע עשרה שנה – חמש שנים ממועד קבלת פסק הדין.
  • * התחייבות ממניעה מהרשעה והטלת עונש של שירות למען הציבור.
  • * רישום פלילי בשל עבירה של עוון אשר אותה ביצע קטין בטווח הגיל בין ארבע עשרה לבין שש עשרה – שלוש שנים ממועד קבלת פסק הדין.
  • * במצב אשר בו הוטל אך ורק עונש של פיקוח של קצין מבחן – חמש שנים ממועד קבלת פסק הדין.

ישנה תופעה אשר היא אינה תקינה, בה מעבידים מבקשים מבי שבא לעבוד אצלם תעודת יושר שהיא מהווה הדפס של המרשם הפלילי, זאת חרף העובדה כי לא מותר להם בהתאם לקבוע על פי חוק לבצע זאת וכביכול, דרישה זו כשלעצמה היא ביצוע של עבירה פלילית, על פי סעיף עשרים ושניים אשר קבוע בחוק של המרשם הפלילי והעונש אשר יחול על ביצוע עבירה פלילית זו הוא מתן מאסר לתקופה בת שנתיים.

 

לייעוץ בנושא מחיקת תיק פלילי ניתן לפנות לעורך דין גיל באיער – https://bayerlaw.co.il/.