הכל על תהליך גיוס עובדים פלסטינים (גיוס עובדים מהשטחים)

המאמר באדיבות https://www.kablanvip.com

בשנים האחרונות נקלטו בענף הבניה לא מעט עובדים זרים. יחד עם זאת, עדיין קיים ביקוש לעובדים מהשטחים. לא כל אחד יכול להעסיק עובד פלסטיני, גם אם מדובר בעובד שקיבל אישור עבודה כחוק בארץ. נסביר כל מה שצריך לדעת על תהליך גיוס עובדים פלסטינים. 

מי מורשה לבצע גיוס עובדים מהשטחים

קודם כל חשוב לציין שרק מי שמתוקף עסקיו זקוק לעובדים מהשטחים, לרוב בענף הבניה, יוכל לקבל היתר העסקה אם יעמוד בתנאים שונים. במילים אחרות, קבלן רשום בענף הבניה מורשה לגייס עובדים מהשטחים, אך לא בכל תנאי. בין היתר, על הקבלן להצהיר ולהתחייב שהוא באופן אישי צפוי להעסיק את העובד. אין אפשר "לנייד" עובד באישור, מקבלן אחד לשני. 

פניה לרשות האוכלוסין חובה

על מנת להתחיל תהליך גיוס עובדים פלסטינים, על הקבלן לפנות לרשות האוכלוסין. יש לפתוח תיק במדור שנקרא מדור התשלומים וצריך לציין מהי מכסת העובדים הנחוצה. יתכן שתאושר המכסה כולה ויתכן שתאושר רק מקצתה. בבקשה יציין הקבלן כי ידוע לו שהוא יהיה המעסיק היחיד של העובדים מהשטחים שהוא מבקש. בנוסף, הוא מתחייב להעסיק את העובדים ולספק להם תעסוקה מלאה. במהלך תקופה ההעסקה, מדור התשלומים הוא המוציא את התלוש לעובד, על סמך פירוט שהקבלן מעביר למדור. 

העובדים צריכים להיות מאושרים אישית 

לאחר שאושר לקבלן לגייס עובדים פלסטינים, עדיין לא נגמר התהליך. גיוס עובדים מהשטחים מחייב את הקבלן להעביר את הפרטים האישיים של העובדים שבהם הוא מעוניין. העובדים צריכים להיות מאושרים אישית, כלומר לקבל היתר עבודה בישראל בתיאום עם הגורמים הביטחוניים. ההיתר לעבודה יכול להיות יומי או מתמשך (כלומר כזה שמאפשר לינה בישראל לאחר יום עבודה).